1- Bir ölkədən digər ölkəyə hər hansı bir səbəblə (gözləmə müddətinin uzunluğu, müalicənin maddi dəyərinin qiyməti və ya daha keyfiyyətli səhiyyə xidməti və s) yalnız müalicə üçün gedilməsidir.

2- Tibbi olaraq vacibliyi raporla təyin təyin edilmiş kurort müalicələri üçün bir ölkədən digər ölkəyə gedilməsi də sağlamlıq turizmi çərçivəsində yer almaqdadır.

Sağlamlıq Turizmi: Qısaca müalicə məqsədi ilə edilən səyahətlərdir.

Sağlamlıq Turizmi Növləri:
– Medikal Turizm
– Yaşlı və Fiziki qüsurlu Turizmi
– Termal turizm və SPA -WELLNESS