Anadolu Universitetində Qiyabi Təhsil İmkanı

SiteBasligiAnadolu Universitetidə qiyabi təhsil üzrə İqtisad, İdarə etmə Fakultələrində qəbul-qeydiyyat aparılacaq bölümlər.

Açıköğretim Fakültesi (Lisans)

 • Felsefe
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Türk Dili ve Edebiyatı

İşletme Fakültesi (Lisans)

 • İşletme
 • Konaklama İşletmeciliği

İktisat Fakültesi (Lisans)

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisat
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Uluslararası İlişkiler